ForvaltningAnskaffelserIT StrategiIT ØkosystemEksterne Levandører

CIO

As A Service

For selskaper som ønsker å løfte IT frem som et strategisk satsningsområde, men kanskje ikke er store nok til å etablere en fulltidsrolle til CIO kan Grapevine bistå med “CIO for hire” etter en avtalt stillingsbrøk. Vi fungerer som en sparringspartner mot ledergruppen og adresserer behov og initiativer fra forretning. Vi kan også håndtere leverandører og sørge for at dere inngår optimale avtaler. Vi ønsker også å ta en posisjon innenfor adopsjon og riktig bruk av IT internt.

“Grapevine sikrer oss en effektiv, fremtidsrettet og leverandøruavhengig IT strategi”

Morten Aagaard, Marstrand

BINDELEDDET

Mellom IT og Forretning

For selskaper som ønsker å løfte IT frem som et strategisk satsningsområde, men kanskje ikke er store nok til å etablere en fulltidsrolle til CIO kan Grapevine bistå med “CIO for hire” etter en avtalt stillingsbrøk. Vi fungerer som en sparringspartner mot ledergruppen og adresserer behov og initiativer fra forretning. Vi kan også håndtere leverandører og sørge for at dere inngår optimale avtaler. Vi ønsker også å ta en posisjon innenfor adopsjon og riktig bruk av IT internt.

Kontakt Oss