Grapevine hverken har, eller ønsker å ha, et salgsteam for å skaffe oss oppdrag. Derfor er fornøyde kunder det aller viktigste vi har. Som navnet vårt også antyder, er “Word of Mouth” måten vi beveger oss på.

Grapevine har lenge vært vårt valg når vi skal ta strategiske veivalg, vurdere løsningsforslag, eller sikre en fremtidsrettet og leverandøruavhengig løsning. De kan snakke IT på norsk og fungerer som en tolk/oversetter med ledelsen, og er bindeleddet mellom IT og forretning.

Morten Aagaard, Marstrand
We would like to thank you once again for delivering the right message to our colleagues in a simple and inspiring way, showing us that we can reach anything if we just never give up. You provided us with some very important insights of “cultural and digital change”.
Florian Seidel, Gebr. Heinemann