Vi setter oss på din side av bordet med forretningsforståelse og digital kompetanse.

Utover egen kompetanse har Grapevine et stort nettverk av samarbeidspartnere som kan komplettere våre leveranser.

Andreas Grasmo Johansen

Rådgiver & Eier

Andreas har mer enn 15 års erfaring fra IT-bransjen. Han er utdannet innen økonomi og ledelse (BI). Han har bakgrunn fra både produsent og leverandørsiden fra selskaper som Bisnode, 24SevenOffice, Microsoft og Skill. Dette spenner seg fra løsningssalg til større konsulentoppdrag av rådgivende art. Erfaringene er primært knyttet opp mot samspillet mellom forretning og IT, med fokus på hvordan IT-løsninger kan bidra til bedre prosesser, besparelser og ikke minst økt konkurransekraft. Andreas kjenner det norske markedet både fra produsent- og konsulentsiden inngående. Fra Microsoft kjenner han partnerlandskapet godt, og da særlig innenfor forretningssystemer. I Skill har Andreas hatt en sentral rolle i oppbygning av rådgiver-funksjonen de siste syv årene.

Andreas har en rådgivende profil og brenner for hvordan kunder bedre kan utnytte IT. Herunder ligger et stort fokus på riktig anvendelse av IT, med brukeren i fokus. Andreas er vant med å fasilitere prosesser og prosjekter, med fokus på å gjøre det komplekse forståelig og sette gruppen i stand til å fatte beslutninger på rett grunnlag.

I Grapevine har Andreas jobbet med større leveranser til alt fra et av Norges største konsern, internasjonale virksomheter, samt oppdrag innenfor offentlig sektor.

Kontaktinfo:
t: +47 92 23 64 34
E-post og Teams: agj@grapevine.no