ForvaltningAnskaffelserIT StrategiIT ØkosystemEksterne Levandører

RÅDGIVNING

Til spesifikke eller langvarige oppdrag

Grapevine sin kjernevirksomhet er strategisk IT rådgiving. Vi skal gi gode råd som raskt omskapes til konkrete prosjekter og konkrete fordeler. Vi har bakgrunn innenfor både klient, infrastruktur, forretningssystemer, samhandling og sikkerhet og dekker således hele bredden av IT-faget. Vi jobber strategisk på ledernivå med og prosjektstyring, strategi, og ikke minst – hvordan operasjonaliserer man målene som er satt. Vi jobber heller med korte og konkrete handlingsplaner, enn lange og uleste strategidokumenter.

NISJE-
OPPDRAG

Til konkrete oppgaver du trenger bistand til å løse

Grapevine har dybdekompetanse innen ulike fagområder og kan bistå med forbedringer av forretningsprosesser og optimalisering av spesifikke IT-funksjoner. Vi kommer gjerne inn forut for valg av løsning og bygger bro mellom forretningsbehov og mulighetene i det teknologiske landskapet. Vi holder motivasjonsforedrag som gjerne relateres til digitale prosesser, inspirasjon og endringsvilje. Vi kan også bistå i prosessen med anskaffelse og valg av leverandør, inkludert tilgang på juridisk spisskompetanse.

Kontakt Oss